Sunday, May 15, 2011

Kebaikan Dan Ganjaran Bagi Seorang PendidikHari Guru disambut pada 16 Mei setiap tahun.. Tujuannya ialah untuk mengenang jasa guru yang banyak mendidik kita..Tanpa guru atau pendidik ini, tiadalah ilmu dalam diri kita untuk dijadikan sebagai panduan dan bekalan di sepanjang kehidupan kita..

Sesungguhnya guru, pendidik atau seseorang yang mengajar ilmu itu banyak kebaikan dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah swt..

Sebagaimana maksud hadis di bawah :-

1) Daripada Abu Hurairah r.a katanya : " Bahawa Nabi saw bersabda, " Seutama-utama sedekah ialah orang muslim yang belajar ilmu dan kemudian mengajarkannya kepada saudaranya yang muslim."


2) Daripada Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah saw bersabda : " Apabila seorang manusia itu mati, maka terputuslah amalannya daripada nya kecuali tiga perkara , sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang dan anak solehyang mendoakannya..(maksud hadis riwayat Muslim)

3) Daripada Ibnu Mas'ud r.a katanya, Rasulullah saw bersabda : " Tiada harus iri hati kecuali dalam dua perkara, Pertama, seseorang yang dikurniakan harta oleh Allah lalu diberi tenaga kuasa oleh Nya menghabiskannya pada jalan kebenaran dan Kedua ialah orang yang diberi ilmu kebijaksanaan oleh Allah lalu ia mengamalkannya dan mengajarkannya."

4) Daripada Ibnu Mas'ud r.a katanya, : " Rasulullah saw bersabda' " Sesiapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya." (Maksud hadis riwayat muslim)

5) Daripada Abu Umamah r.a daripada nabi saw sabdanya, " Sesiapa di pagi hari pergi ke masjid dengan niat semata-mata untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, nescaya baginya pahal seperti pahala orang yang mengerjakan haji dengan sempurna."

6) Abu Hurairah r.a berkata, bahawa Rasulullah saw bersabda, "Sesiapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala yang didapati oleh orang-orang yang mengikutinya, walaupun begitu, pahala-pahala mereka itu tidak berkurang walau sedikit pun."

7) Daripada Abu Umamah r.a katanya, Rasulullah saw bersabda, "Hendaklah kalian mengambil ilmu ini sebelum ianya digenggam, maksud digenggam di sini ialah diangkat, lalu Rasululah saw menghimpun di antara kedua jarinya, iaitu jari tengah dan dan telunjuknya begini- kemudian sabdanya lagi : Orang alim (pemberi ilmu) dan pelajar itu bersekutu di dalam mendapat kebaikan, tiadalah kebaikan yang banyak melainkan mereka itu."
(Maksud Hadis Riwayat Ibnu Majah)

WALLAHU A'LAM..
SELAMAT HARI GURU..
SEMOGA SEMUA GURU MENDAPAT MARTABAT DAN
GANJARAN YANG TINGGI DISISI ALLAH SWT..
INSYAALLAH


No comments:

Post a Comment